Quy định pháp lý

Người truy cập và sử dụng trang web của Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công (IGC Group) cần tuân thủ những quy định và điều khoản dưới đây.

Quyền tác giả:
- Giao diện trang web www.igc.edu.vn (hình thức trình bày, phông chữ, cấu trúc…) đều thuộc sở hữu của Công ty Cổ phân Giáo dục Thành Thành Công (IGC Group) và được pháp luật bảo hộ bản quyền về kiểu dáng, mẫu mã, hình ảnh. Tất cả hành vi sao chép khi chưa có sự đồng ý của IGC Group hoặc lấy cắp một phần hay toàn bộ quyền tác giả đều bị xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành.

- Khi sao chép thông tin (văn bản, hình ảnh, video, phần mềm và các nội dung khác), người dùng phải ghi rõ nguồn trích dẫn và tên tác giả thông tin sao chép (nếu có). Nghiêm cấm các hình thức sao chép, sửa chữa và tái đăng tải thông tin với mục đích thương mại.

Liên kết website:
- Tất cả các trang web đều có thể thiết lập đường dẫn tới địa chỉ www.igc.edu.vn ngoại trừ các trang web tuyên truyền chống phá nhà nước, các trang web khiêu dâm, bạo lực hoặc truyền bá những thông tin tiêu cực tác động xấu đến công chúng. IGC Group có quyền yêu cần xóa đường dẫn liên kết nếu các trang web không tuân thủ quy định trên.
- IGC Group không chịu trách nhiệm về nội dung với các website có đường dẫn liên kết tới địa chỉ www.igc.edu.vn

1
Bạn cần hỗ trợ?